مشخصات مقاله

سفرنامه کمپفر

نويسنده:منصور چهرازي

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 13، ،سال 2،، شماره در سال 1، آبان، 1377 ، صفحه 16-17
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


سفرنامه کمپفر
نويسنده: انگلبرت کمپفر
مترجم: کيکاووس جهانداري
تهران: خوارزمي .
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:2615
تعداد مشاهده متن پي دي اف :976
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: