مشخصات مقاله

ريچارد رورتي، پراگماتيسم آيرني و ليبراليسم

مترجم:عبدالحسين آذرنگ
نويسنده:مثيو فستن استن

فلسفه ،شماره پياپي 6، ،سال 1،، شماره در سال 6، اسفند، 1386 ، ويژه ريچارد رورتي، صفحه 91-100
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1294
تعداد مشاهده متن پي دي اف :604
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: