مشخصات مقاله

نگاهي به کتاب مهاجمان سرحد: رويارويي نظامي انگلستان با سرداران بلوچ ايراني

نويسنده:مجتبي تبريزنيا

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 45-44، ،سال 4،، شماره در سال 9-8، خرداد، 1380 ، ويژه تاريخ هاي محلي ايران، صفحه 62-63
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مهاجمان سرحد: رويارويي نظامي انگلستان با سرداران بلوچ ايراني
نويسنده: رجينالد ادوارد هري داير
مترجم: حميد احمدي
تهران: ني .
نظر كاربران

 

خوب است

تعداد نظرات:1
تعداد مشاهده:808
تعداد مشاهده متن پي دي اف :307
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: