مشخصات مقاله

تاريخ يک خاندان شيعي،خاندان نوبختي

نويسنده:سيدحسن موسوي

تاريخ و جغرافي ،شماره پياپي 41، ،سال 4،، شماره در سال 5، اسفند، 1379 ، ويژه تاريخ تشيع، صفحه 12-14
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


خاندان نوبختي
نويسنده: عباس اقبال آشتياني
تهران: کتابخانه طهوري .
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1828
تعداد مشاهده متن پي دي اف :550
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: