مشخصات مقاله

تمثيل باغ و بوستان در شعر حافظ

مترجم:محمدتقي منشي طوسي
نويسنده:جولي اسكات ميثمي

ادبيات ،شماره پياپي 79، ،سال 7،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1383 ، صفحه 80-91
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1556
تعداد مشاهده متن پي دي اف :492
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: