مشخصات مقاله

نقد و بررسي كتابي از جان هيك: "براهين له وجود خدا"

مترجم:پريسا باغبان
نويسنده:مايكل دورانت

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 56-57
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:278
تعداد مشاهده متن پي دي اف :231
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: