مشخصات مقاله

نقدي كوتاه بر كتابي از جان هيك؛ "خدا، اسماء فراوان دارد"

مترجم:داود قرجالو
نويسنده:پل اف نيتر

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 54-55
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:248
تعداد مشاهده متن پي دي اف :231
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: