مشخصات مقاله

اسطوره تجسد خدا؛ نقد و بررسي يكي از مهم ترين آثار جان هيك

مترجم:معصومه نظري
نويسنده:جورج ليندبك

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 51-53
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:261
تعداد مشاهده متن پي دي اف :237
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: