مشخصات مقاله

مدخلي از جان هيك در دائره المعارف فلسفه؛ كثرت گرايي ديني

مترجم:نيلوفر نميرانيان
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 45-47
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:265
تعداد مشاهده متن پي دي اف :233
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: