مشخصات مقاله

مسئله شر؛ مقاله اي از جان هيك در دايره المعارف فلسفه

مترجم:داود قرجالو
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 40-44
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:293
تعداد مشاهده متن پي دي اف :270
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: