مشخصات مقاله

درباه كتاب "مباحث پلوراليسم ديني"

نويسنده:نيلوفر نميرانيان

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 34-36
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مباحث پلوراليسم ديني
نويسنده: جان هيك
مترجم: عبدالرحيم گواهي
تهران: علم ـ 298 ص ـ 37500 ريال ـ چ 1 / 1100 ن / 978-964-405-844-8.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:297
تعداد مشاهده متن پي دي اف :258
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: