مشخصات مقاله

اخلاق پژوهي مترجمان متون اسلامي و ارائه مدل ارزيابي نوشتار باچا-ژاكوب
دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 22-25
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:280
تعداد مشاهده متن پي دي اف :245
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: