مشخصات مقاله

هزار عاشق دلخسته تر ز من داري: بزرگداشت دكتر احمد مهدوي دامغاني و رونمايي كتاب سايۀ سرو
ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 92-95
نوع مطلب: گزارش
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


سايه سرو (مقالاتي در بزرگداشت استاد احمد مهدوي‌دامغاني)
نويسنده: ميثم كرمي
تهران: حکمت ـ چ 1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:286
تعداد مشاهده متن پي دي اف :301
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: