مشخصات مقاله

نقد و بررسي واحۀ غروب
ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 90-91
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:289
تعداد مشاهده متن پي دي اف :259
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: