مشخصات مقاله

نقد و بررسي كتاب تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران در عصر آل بويه
ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 81-83
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران در عصر آل‌بويه
نويسنده: صادق حجتي
تهران: کتاب پارسه ـ چ 1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:290
تعداد مشاهده متن پي دي اف :297
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: