مشخصات مقاله

پاسخ به نقدي ناسره

نويسنده:منا علي مددي

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 79-80
نوع مطلب: نقد
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


بررسي تحليلي سنت اندرزنامه‌نويسي سياسي در تاريخ ميانه ايران
نويسنده: سينا فروزش
تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ـ چ 1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:314
تعداد مشاهده متن پي دي اف :345
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: