مشخصات مقاله

نگاهي به كتاب مفلس كيميافروش

نويسنده:حسين اتحادي

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 74-76
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مفلس كيميافروش: نقد و تحليل شعر انوري
نويسنده: محمدرضا شفيعي كدكني
تهران: سخن ـ چ 4.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:440
تعداد مشاهده متن پي دي اف :385
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: