مشخصات مقاله

پژوهشي در منابع عربي و فارسي تذكرةالاولياء عطار در ذكر اويس قرني
ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 65-73
کلید واژه ها : تذکره الاولیا,اویس قرنی,ادبیات تطبیقی
نوع مطلب: نقد و بررسي
فريدالدين عطار نيشابوري در كتاب ارزشمند خود، تذكرةالاولياء، سخنان حكيمانه و داستان هاي فراواني از نودوهفت تن از اولياء و مشايخ صوفيه نقل كرده است. وي بخشي از كتاب خود را به اويس قرني اختصاص داده و در آن پانزده داستان، پنج سخن از پيامبر اكرم دربار? اويس قرني و همچنين چهارده سخن منسوب به اويس را ذكر كرده است. در اين تحقيق منبع يازده حكايت، پنج سخن منسوب به اويس قرني و چهار سخن در بار? او را كه عطار نقل كرده، در منابع عربي و فارسي قبل از عطار يافته ايم. آنچه در اين باره جالب و تأمل برانگيز است، تعداد چهار حكايت، نُه جمل? حكيمانه و يك سخن منسوب به پيامبر است كه در منابع عربي قبل از عطار ديده نشدند. به نظر مي رسد اين سخنان از شنيد ههاي عطار باشد كه در ادب فارسي پس از او، تأثير فراوان گذاشته است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:434
تعداد مشاهده متن پي دي اف :294
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: