مشخصات مقاله

تا به پاي پيل مي بر كعبۀ عقل آمده ست: تصحيح بيتي از خاقاني

نويسنده:جميله اخياني

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 62-64
کلید واژه ها : خاقانی,تصحیح
نوع مطلب: نقد و بررسي
تصحيح متون كهن از ارزنده ترين و در عين حال، دشوارترين پژوهش هاي ادبي است؛ اين كار در مورد ديوان شاعري مانند خاقاني كه به خاطر خلّاقيت ويژه در تركيب سازي و مضمون پردازي، بيشتر قصايدش به شرح و توضيح نياز دارند، دشوارتر هم مي شود. با وجود تلاش هاي ارزند? ضياء الدين سجادي و ميرجلال الدين كزازي در تصحيح ديوان خاقاني، هنوز ابياتي در اين ديوان ديده مي شوند كه شكل كنوني آن ها، قابل توجيه نيست و تأمل دوباره اي را مي طلبند. بيت: تا به پاي پيل مي بر كعب? عقل آمده است پيل بالا نقد جان بر پيلبان افشانده اند از جمل? اين ابيات است كه توضيحات شارحان نتوانسته گرهي از آن بگشايد؛ زيرا مشكل اصلي بيت، تصحيح آ ن است. مقال? حاضر مي كوشد با نگاهي دوباره به بيت مذكور، ابتدا نادرستي شكل كنوني آن را نشان دهد، سپس با استفاده از نسخه بدلِ ارائه شده براي اين بيت، شكل صحيح آن را اثبات كند.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


ديوان خاقاني: چامه‌ها و تركيب‌بندها
نويسنده: بديل‌بن‌علي خاقاني
تهران: نشر مرکز ـ چ 2.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:341
تعداد مشاهده متن پي دي اف :331
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: