مشخصات مقاله

نقدي بر كتاب شرح ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني

نويسنده:ياسر دالوند
نويسنده:مجيب الرحمن حسيني

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 54-61
کلید واژه ها : ناصر خسرو,شرح دیوان اشعار,نقد,تصحیح
نوع مطلب: نقد و بررسي
از شروح جديد نوشت هشده بر ديوان ناصرخسرو م يتوان كتاب شرح ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني اثر دكتر محمدحسين محمدي و دكتر محمدرضا برزگر خالقي را نام برد. در اين كتاب در كنار تمام فوايدي كه دارد لغز شهايي در شرح برخي از ابيات راه يافته است. مقال? پيش رو تلاش دارد تا از طريق تحليل محتوايي ساختار قصايد و ابيات، با توجه به عقايد ناصرخسرو و همچنين با استشهاد جستن از خود ديوان ناصرخسرو و در صورت لزوم از ساير شعرا، به نقد و تحليل ابيات مذكور بپردازد.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


شرح ديوان اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني
نويسندگان: محمدحسين محمدي,محمدرضا برزگر خالقي
تهران: زوار ـ چ 3.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:555
تعداد مشاهده متن پي دي اف :377
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: