مشخصات مقاله

صادق چوبك، ققنوسِ ادبيات ايران (به انضمام كتاب شناسي صادق چوبك)

نويسنده:محمدرضا رهبريان

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 34-53
نوع مطلب: كتابشناسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:339
تعداد مشاهده متن پي دي اف :325
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: