مشخصات مقاله

رابطۀ ميان دستور زبان عربي و معناشناسي

نويسنده:محمد ولدمحمدي

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 29-33
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:361
تعداد مشاهده متن پي دي اف :309
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: