مشخصات مقاله

يادداشتي دربارۀ شاهنامۀ فردوسي و اساطير روسي

نويسنده:ويدا دستمالچي
نويسنده:حسين طاهري

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 26-28
کلید واژه ها : شاهنامه فردوسی,اساطیر ایرانی,اساطیر روسی,تشابه
نوع مطلب: مقاله
در مطالع? تطبيقي اساطير روسي و شاهنام? فردوسي چند روايت بسيار مشابه وجود دارد. با اين حال، به دليل فاصل? جغرافيايي و مسائل ديگر تاريخي، نمي توان اساطير مربوط به قرون نهم تا يازدهم ميلادي روسيه را متأثّر از شاهنامه دانست (يا برعكس). همچنين برخي از اين تشابهات مختص اساطير روسي و شاهنامه نيست و در ساير متون اسطوره اي نيز ديده مي شود. بر همين اساس، طبق نظري? يونگ، بايد اين مشابهت ها از مقول? علايق و آرمان هاي جمعي بشر تلقي كرد. اين يادداشت چند روايت مشابه در شاهنامه و اسطوره هاي روسي را برگزيده است: اسطور? قرباني كردن انسان، مادر سياوش و روزالكاها، سيمرغ و نشانه هاي اساطيري لابه لاي روايات.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:320
تعداد مشاهده متن پي دي اف :312
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: