مشخصات مقاله

تصوير اسكندر در اسكندرنامه هايِ فارسيِ دورۀ اسلامي

مترجم:جواد دانش آرا
نويسنده:مينو ساوثگيت

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 15-21
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:296
تعداد مشاهده متن پي دي اف :305
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: