مشخصات مقاله

غسان زقطان، خلفِ راستينِ محمود درويش

نويسنده:حبيب الله عباسي

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 8-9
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:309
تعداد مشاهده متن پي دي اف :308
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: