مشخصات مقاله

دين از منظر انسان شناسي

نويسنده:الله كرم كرمي پور

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 43-51
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مقدم اي بر انسان شناسي دين
نويسنده: فيونا بوي
مترجم: مهرداد عربستاني
نقد افکار .
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:313
تعداد مشاهده متن پي دي اف :262
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: