مشخصات مقاله

جان وود امن، فيلسوف دين و متأله اسكاتلندي: مدخلي از دايره المعارف فلسفه به قلم جان هيك

مترجم:معصومه نظري
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 40-41
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:274
تعداد مشاهده متن پي دي اف :244
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: