مشخصات مقاله

نور يكي است و چراغ ها متفاوت

مترجم:هاشم قرباني
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 35-39
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:324
تعداد مشاهده متن پي دي اف :230
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: