مشخصات مقاله

نقد و بررسي كتاب گفت و شنودهايي در باب فلسفه دين

مترجم:نيلوفر نميرانيان
نويسنده:چستر گيليس

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 18-19
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


dialogues in the philosophy of religion
نويسنده: john hick
.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:278
تعداد مشاهده متن پي دي اف :253
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: