مشخصات مقاله

دادباوري هيك: روند تحولي انتقادي انسان گرا

مترجم:طاهره قشقايي
نويسنده:چستر گيليس

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 13-15
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


john hick s theodicy: a process humanist critique
نويسنده: robert mesle
.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:310
تعداد مشاهده متن پي دي اف :259
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: