مشخصات مقاله

آينده مطالعات قرآني: گفت و گو با اندرو ريپين

گفتگوكننده:مرضيه سليماني

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 3-6
نوع مطلب: گفتگو و مصاحبه
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:307
تعداد مشاهده متن پي دي اف :282
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: