مشخصات مقاله

همكاري كتابداران با اعضاي هيئت علمي و نقش آن در موفقيت دانشجويان

مترجم:مهدي لطفي پناه
نويسنده:بروس اي ماسيس

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 72-74
کلید واژه ها : کتابخانه‌ها,کتابداران,دانشکده,دانشجویان,همکاری
نوع مطلب: مقاله
هدف اين مقاله بحث دربارة اهميت همكاري و مشاركت اعضاي هيئت علمي و كتابداران با يكديگر به منظور تشكيل و ايجاد يك كارگروه مشترك در جهت به‌كارگيري منابع مرجع در دانشگاه است تا با انتخاب صحيح منابع، به عنوان زيربناي هر دور? تحصيلي، كاربرد هريك از اين منابع در سراسر برنامه‌هاي درسي دانشگاه مدنظر قرار گيرد. بررسي مقالات مرتبط و تفسير آنها در خصوص اين موضوع توسط همكاران محترم مورد توجه قرار گرفته است. به طور كلي، موضوع همكاري و مشاركت كتابداران و اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌ها به تقويت موفقيت تحصيلي دانشجويان مي‌انجامد. اين گفتار بحث پيرامون اهميت همكاري و مشاركت كتابداران و اعضاي هيئت علمي در يك دانشگاه است و چنين همكاري ويژه‌اي اهميت اين موضوع را براي دانشجويان به منظور موفقيت بيشتر در تحصيل نمايان خواهد ساخت.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:375
تعداد مشاهده متن پي دي اف :327
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: