مشخصات مقاله

فرادادة توصيفي براي كاربردهاي تلويزيوني

نويسنده:نيره خدادادشهري

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 53-58
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


فردادة توصيفي براي كاربردهاي تلويزيوني
نويسندگان: مايك كاكس,ليندا تادياك,الن مولدر
مترجم: رضا معيني
تهران: آوای سبحان / 4-03-7024-600-978.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:308
تعداد مشاهده متن پي دي اف :290
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: