مشخصات مقاله

بازنگري در علم اطلاعات و دانش‏شناسي

نويسنده:محمد حسن زاده

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 3-6
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:385
تعداد مشاهده متن پي دي اف :407
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: