مشخصات مقاله

نشر الكترونيك در ايران و چند مشكل

نويسنده:داريوش مطلبي

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 2-2
نوع مطلب: سخن سردبير
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:342
تعداد مشاهده متن پي دي اف :321
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: