مشخصات مقاله

تصوير در ادبيات پايداري(دفاع مقدس) كودك و نوجوان

نويسنده:پريسا غيرتيان
نويسنده:معصومه ابراهيمي هژير

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 93-97
کلید واژه ها : تصویر, پایداری,کودک و نوجوان,دفاع مقدس
نوع مطلب: مقاله
تصوير‌سازي بيان انديشه و مفاهيم در قالب تصوير است. تصويرگر بايد از دانش روان‌شناسي، تعليم و تربيت، آداب و سنن، پوشاك اقوام، معماري و ديگر فنون بهره‌مند باشد. جذب كردن نگاه خواننده به وسيله‌ي تصوير روي جلد، مي‌تواند مخاطب را با آمادگي ذهني وارد موضوع داستان كند. در اين پژوهش با بررسي تصوير روي جلد هشت كتاب داستان كودك و نوجوان: «آن‌ها چه گناهي داشتند؟»، «آي ابراهيم»، «اسماعيل، اسماعيل»، «پوتين‌هاي گشاد»، «خواب‌هايم پُر از كبوتر و بادبادك است»، «عروج»، «فرشته‌ها مي‌آيند» و «مهاجر كوچك» كه از آغاز تا پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران تصويرگري شدند، پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند، تصاوير اين كتاب‌ها كه در مورد دفاع، بمباران و شهادت است، داراي مفهوم اميد، زندگي و پويايي هستند. مخاطب در اين تصويرها به اهميت موضوع دفاع از كشور و تهاجم دشمن پي مي‌برد. پيام استبداد و حاكميت خشونت را مي‌شنود و اميد به زندگي و پايداري در برابر تهاجم دشمن را مي‌بيند. تصاوير با استفاده از رنگ‌هاي كودكانه از فضاي ذهني، آرزو و رؤياهاي كودكانه مي‌گويند؛ مفهوم حمايت، دلگرمي، نشاط، سرزندگي، آرامش و مهرباني را بيان مي‌كنند و در تأثير روايي و ايجاد ذهنيت اوليه درباره‌ي درون‌مايه‌ي داستان - دفاع مقدس- سهيم هستند
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:431
تعداد مشاهده متن پي دي اف :319
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: