مشخصات مقاله

آموزش الفبا با حيوانات الفبايي

نويسنده:ستاره تراب زاده

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 80-85
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


الف باورزي با كاكاكلاغه
نويسنده: محمد‌هادي محمدي
موضوعات: الفباي فارسي-راهنماي آموزشي(پيش دبستان),خواندن(پيش دبستان),آموزش پيش از دبستان-مشاركت والدين
تهران: شركت نشر چيستا ـ 144 ص ـ 7200 ريال ـ چ 1 / 5000 ن / 978-964-7940-43-6.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:371
تعداد مشاهده متن پي دي اف :324
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: