مشخصات مقاله

درنگي بر برگ‌هاي دفتر بيابان

نويسنده:نيره سادات هاشمي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 74-79
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


من بيابان، همسرم باد
نويسنده: عرفان نظرآهاري
موضوع: شعر فارسي-قرن14
تهران: نور و نار ـ 76 ص ـ 8000 ريال ـ چ 1 / 5000 ن / 978-964-91255-3-4.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:286
تعداد مشاهده متن پي دي اف :235
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: