مشخصات مقاله

هفت‌گانگي در افسانه‌هاي ملل

نويسنده:بنفشه رسوليان بروجني

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 47-50
کلید واژه ها : عدد هفت,قصه‌های پریان,هفت‌گانگی,تکامل
نوع مطلب: مقاله
فراواني رقم هفت در اساطير، متون مقدس و قصه‌هاي پريان به روشني نمودار نمادي بس والاست. عدد هفت در اقوام مختلف به ويژه قوم‌هاي شرقي بسيار محبوب و داراي تقدس خاصي بوده و نشانه‌اي از يك نظم كامل يا دوره‌اي كامل است. گذشتگان به برخي پديده‌ها با همين شمار پي برده بودند؛ مانند هفت رنگ اصلي، هفت سياره و هفت فلز اصلي. با سيري گذرا در اديان و مذاهب مختلف كاربرد‌ اين عدد سحرآميز ديده مي‌شود. در قرآن كريم به عدد هفت چندين بار اشاره شده است. مانند هفت آسمان و هفت زمين. همچنين در داستان «حضرت يوسف» به هفت گاو لاغر و هفت گاو فربه و هفت سال فراواني و هفت سال قحطي اشاره شده است. در آئين زرتشت نيز توجه به عدد هفت ديده شده كه معروف‌ترين آن‌ها هفت امشاسپند و هفت ديو عامل شر و هفت آتشكده‌ي مقدس است. در تورات عدد هفت چندين بار به عنوان عدد كامل آمده است. مانند قائل بودن به هفت فرشته در برابر سيارات هفت‌گانه در سفر پيدايش. در ‌آئين مسيحي نيز ‌اين عدد داراي احترام خاصي است. در انجيل متي از هفت روح پليد سخن گفته شده است و كاتوليك‌ها به هفت مناسك، هفت گناه اصلي، هفت توبه، هفت اندوه، هفت شادي و هفت افتخار معتقدند. عدد هفت همچنين در اساطير و قصه‌هاي پريان و داستان‌هاي كودكان جايگاه ويژه‌اي دارد. از جمله «هفت برادر»، «هفت دختر»، «هفت كوتوله»، «هفت پري»، «هفت سيارك»، «هفت تار مو» و «هفت اژدها» كه در عمده داستان‌هاي ملل مختلف ديده مي‌شود. با توجه به آنچه ذكر شد و آنچه در ادامه خواهد آمد، عدد هفت در بين اعداد نمادين، قوي‌ترين آن‌هاست كه نشانگر وحدت سه و چهار و كامل شدن دايره‌ي نظم مطلق است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:308
تعداد مشاهده متن پي دي اف :280
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: