مشخصات مقاله

تقابل رفاقت و رقابت

نويسنده:آرش شفاعي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 21-22
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


لحظه‌هاي سكسه
نويسنده: احمد اكبرپور
ویراستار: هديه شريفي
موضوع: داستان هاي فارسي-قرن14
تهران: کانون پرورش کودکان و نوجوانان ـ 164 ص ـ 2500 ريال ـ چ 1 / 10000 ن / 978-964-391-905-4.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:311
تعداد مشاهده متن پي دي اف :308
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: