مشخصات مقاله

مهار و كنترل ترس‌هاي كودكان

نويسنده:اعظم شاهرودي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 6-8
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


ترس فرفري از صداي بلند
نويسنده: اينگر.ام ماير
مترجم: صبا رفيع
موضوعات: داستان هاي حيوانات,ترس-داستان
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران ـ 32 ص ـ 1800 ريال ـ چ 1 / 3000 ن / 978-964-389-424-5.
ترس فرفري از چيزهاي جديد
نويسنده: اينگر.ام ماير
مترجم: صبا رفيع
موضوعات: داستان هاي حيوانات,گوسفندها-داستان,اعتماد به نفس-داستان
تهران: شرکت انتشارات فنی ایران ـ 32 ص ـ 1800 ريال ـ چ 1 / 3000 ن / 978-964-389-435-1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:315
تعداد مشاهده متن پي دي اف :303
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: