مشخصات مقاله

مترجم در قامت نويسنده

مترجم:مسعود اميرخاني
نويسنده:سوزان بسنت

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 78-84
نوع مطلب: معرفي كتاب
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


مترجم در قامت نويسنده
.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:295
تعداد مشاهده متن پي دي اف :286
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: