مشخصات مقاله

ساختار و ايدئولوژي در رمان هاي دوريس لسينگ

مترجم:علي راغب
نويسنده:الن سوئينگ وود

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 70-77
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:480
تعداد مشاهده متن پي دي اف :275
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: