مشخصات مقاله

رونمايي كتاب دفتر دانايي و داد
ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 58-59
نوع مطلب: گزارش
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


دفتر دانايي و داد: بازنوشت شاهنامه
نويسنده: مير جلال الدين كزازي
تهران: معین ـ چ 1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:286
تعداد مشاهده متن پي دي اف :273
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: