مشخصات مقاله

اميرارسلان و مسئلۀ ژانر

مترجم:محمدسامان جواهريان
نويسنده:ويليام هنوي

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 38-41
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:317
تعداد مشاهده متن پي دي اف :286
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: