مشخصات مقاله

روان كاوي شخصيت فروغ فرّخ زاد بر مبناي مكتب فرويد

نويسنده:سارا محمدي

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 34-37
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:350
تعداد مشاهده متن پي دي اف :334
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: