مشخصات مقاله

بررسي رابطۀ دنياگريزي و فرهنگ كسب وكار در آثار سنايي و عطار

نويسنده:ايرج شهبازي
نويسنده:علي اشرفي

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 22-29
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:297
تعداد مشاهده متن پي دي اف :287
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: