مشخصات مقاله

ترجمه، ابزاري براي عموم ي كردن دانش

گفتگوشونده:عباس مخبر

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 2-5
نوع مطلب: گفت‌وگو
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:330
تعداد مشاهده متن پي دي اف :304
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: