مشخصات مقاله

نگاهي به تصحيحِ كتابِ مرموزات اسدي در مزمورات داودي

نويسنده:جميله رحمتي

دين ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، فروردين، 1393، صفحه 36-38
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:275
تعداد مشاهده متن پي دي اف :226
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: