مشخصات مقاله

افق‌هاي تازه، راه رهايي از كليشه‌ها

نويسنده:نيره سادات هاشمي

كودك و نوجوان ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 76-79
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


با چتري از شكوفه
نويسنده: انسيه موسويان
موضوعات: شعر كودكان,خدا شناسي-شعر
تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی ـ 28 ص ـ 5500 ريال ـ چ 1 / 1500 ن / 978600-121362-5.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:293
تعداد مشاهده متن پي دي اف :245
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: